สมัครงาน ข้อมูลนักลงทุน วารสารเพื่อนแท้

ข่าวประกาศ


 

10/13/2016

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 คุณเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายข้าวภาคกลาง

8/24/2016
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหาชน) โดย นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ (ลำดับ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (ลำดับ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโ
8/5/2016
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายโค โทจิม่า (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการทั่วไปประจำสาขาย่างกุ้ง พร้อมด้วยทีมงานจา
Home

*** บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ***

 

 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom
ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพ