สมัครงาน ข้อมูลนักลงทุน วารสารเพื่อนแท้
Home

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
1 พิธีเปิดงานค่ายข้าวภาคกลางครั้งที่11  มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559
2 บริจาคปุ๋ย แด่ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
3 ไทยเซ็นทรัลเคมีเปิดสาขาใหม่ในพม่า
4 มอบเงินสนับสนุนแด่โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
5 TCCC เข้าร่วมพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” 
6 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย รับโล่เกียรติคุณ
7 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 74ปี
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
9 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
10 งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2559 
11 ต้อนรับคณะทัศนศึกษา เกษตรกรจากจังหวัดอ่างทองเข้าเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง
12 ต้อนรับคณะทัศนศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง
13 ต้อนรับคณะทัศนศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมโรงงานพระประแดง
14 20 ตุลาคม 2558 : ผู้บริหาร บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมพิธีเปิดงาน ค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทย
15 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี โรงงานพระประแดง ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน
16 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี โรงงานพระประแดง ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
17 สนับสนุนปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
18 ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์
19 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบเงินสนับสนุนโครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย
20 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี คว้ารางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
21 TCCC ศูนย์นครหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีปุ๋ย 2015
22 TCCC  ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน 
23 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 94ปี กระทรวงพาณิชย์
24 ต้อนรับคณะทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง
25 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
26 โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี ให้แก่ 3 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 บริจาคปุ๋ยเคมีแด่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
28 TCCC มอบเงินสนับสนุนแด่โครงการ „อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย„
29 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี บริจาค 1,000,000บาท สนับสนุน “กองทุนช่วยเหลือชาวนา”
30 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตรา “หัววัว-คันไถ” แด่กรมส่งเสริมการเกษตร
31 TCCC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน
32 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42
33 บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี ร่วมทอดกฐินประจำปี 2013
34 TCCC รับรางวัล „การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น
35 TCCC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี กระทรวงพาณิชยื
36 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
37 TCCC บริจาคปุ๋ยให้แก่สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
38 TCCC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน
39 มอบเงินสนับสนุนแด่โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
40 TCCC จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
41 TCCC เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี
42 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม
43 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาประจำปี 2555_โรงเรียนวัดละมุด
44 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาประจำปี 2555_วัดเสด็จ
45 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสุกรรมจำนวนเงิน 50,000บาท
46 บริจาคปุ๋ยเคมีตรา หัววัว-คันไถ ให้สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  
47 มอบคอมพิวเตอรและทุนการศึกษาประจำปี 2555 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม
48 TCCC มอบปุ๋ย 2 ตัน ให้แก่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
49 ร่วม แสดงความยินดี และ บริจาคเงิน ให้กรมการค้าภายใน
50 บริจาคเงิน 200,000บาท ให้มูลนิธิข้าวไทย

หน้าที 1 | 2