สมัครงาน ข้อมูลนักลงทุน วารสารเพื่อนแท้
Home

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

 
หัวเรื่อง : พิธีเปิดงานค่ายข้าวภาคกลางครั้งที่11  มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559
โดย : ขนิษฐา โรจน์การุณวงศ์
คุณเป็นผู้อ่านคนที่ 641
เขียนเมื่อ : 10/13/2016
 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 คุณเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายข้าวภาคกลาง 2559 “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวนารุ่นใหม่ ทั้งในด้านความรู้ ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆในการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนของข้าวและชาวนาไทยต่อไป